Untitled Document

 

Aktualności18.03.2016

 

Informujemy, że przerwa świąteczna w Klinice Prawa trwać będzie od 24 marca do 30 marca 2016 r.

 

 

Regularne dyżury studentów rozpoczną się 31 marca 2016 r.


29.10.2015

STUDECKI PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ KLINIKA PRAWA– KLINIKA PRAW DZIECKA UŁ
I GMINNE CENTRUM INFORMACJI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZAPRASZAJĄ NA:
 

Bezpłatne porady prawne w każdą środę w godzinach 10.00 – 12.00 od 10. II 2016 r. do 16. III 2016 r. oraz od 6 IV do 27 IV r.

Środa godz. 10.00 – 12.00
 

WARUNKI UZYSKANIA PORADY:
 

Dochód na jednego członka w rodzinie nieprzekraczający ok.900 zł netto.
·
Sprawy nie prowadził wcześniej adwokat albo radca prawny.
·
W sprawie nie biegnie termin krótszy niż dwutygodniowy.

KTO UDZIELA PORAD?

Porady prawne są udzielane przez studentów IV i V roku prawa i administracji pod nadzorem wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ?


Gminne Centrum Informacji
Plac Tadeusza Kościuszki 8
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 42 211 60 02


29.10.2015

Sekcja Praw Ucznia

 

Sekcja Praw Ucznia działająca w ramach Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ świadczy bezpłatną pomoc prawną uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mających problem prawny, albo nauczycielom, pedagogom, opiekunom prawnym uczniów mających problem prawny z tym uczniem związany.

ZASADY UDZIELANIA PORADY PRAWNEJ W KLINICE PRAWA –KLINICE PRAW DZIECKA SEKCJI PRAW UCZNIA:


1) porad prawnych udzielają studenci działający w Klinice Prawa (studenci Wydziału Prawa i Administracji UŁ), a nie zawodowi prawnicy;
2) studentów nie chroni tajemnica zawodowa – co oznacza, że nie mogą odmówić składania zeznań dotyczącej prowadzonej sprawy na wezwanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu;
3) w sprawie, z którą zwrócił się klient nie działał wcześniej i nie prowadzi w chwili obecnej fachowy pełnomocnik (adwokat, radca prawny), choćby z urzędu;
4) porada jest udzielona wyłącznie na piśmie;
5) jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza studentów i pracowników WPiA UŁ jest wyłączona, z wyjątkiem wypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej;
6) termin oczekiwania na poradę wynosi od 2 do 3 tygodni;
7) Klinika Prawa nie przyjmuje spraw, w których biegnie termin, krótszy niż dwutygodniowy.


Punkt przyjmowania spraw do Sekcji Praw Ucznia mieści się w siedzibie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ulicy Pomorskiej nr 161, 90-236 Łódź, pok. pok. 2.08 (biblioteka liceum).
 

Dyżury studentów odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.30 (w I semestrze dyżury odbywać się będą 9 listopada i 14 grudnia 2015 roku oraz 11 stycznia 2016 roku).
 

 

Copyright © 2011 by Klinika