Untitled Document

 

Aktualności12.11.2015

KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DO PROKEJTU ZNAM SWOJE PRAWA

Po raz siódmy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego organizuje program „Znam swoje prawa”.
Program „Znam swoje prawa” ma na celu poszerzenie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Istota programu polega na organizowaniu w wybranych szkołach czterech półtoragodzinnych zajęć z zakresu tych instytucji prawnych, które są w opinii organizatorów najbardziej dla uczniów przydatne. Zajęcia opracowują oraz przeprowadzają studenci III, IV i V roku prawa, a także III roku administracji – studia I stopnia oraz I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Zajęcia nie mają charakteru wykładu – są prowadzone przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania (scenki, konkursy, ćwiczenia). Nadzór nad merytoryczną i metodologiczną stroną zajęć sprawują pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŁ.
Drugi etap programu stanowi przygotowanie i przeprowadzenie przez chętnych uczniów pod nadzorem studentów i pracowników naukowych symulacji rozprawy sądowej. Symulacja rozprawy odbywa się w sali sądowej WPiA UŁ.
Dotychczas program był realizowany w kilkudziesięciu wybranych liceach i zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły te bardzo wysoko oceniły nie tylko prestiżową współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji ale także poziom prowadzonych zajęć.
Udział w programie dla szkół publicznych jest całkowicie bezpłatny.
W przypadku szkół spoza Łodzi program może być w nich realizowany tylko po zapewnieniu studentom transportu z uczelni do szkoły (i z powrotem) lub pokryciu kosztów dojazdu.
Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem Państwa Szkoły w programie „Znam swoje prawa” prosimy wysłać do nas maila na adres klinika@wpia.uni.lodz.pl - wówczas na Państwa maila zostanie przesłany regulamin programu oraz formularz zgłoszeniowy. Na Państwa maile czekamy do 4 grudnia 2015 roku.
 


30.10.2015

UWAGA!

Rozmowa kwalifikacyjna na zajęcia "Znam swoje prawa-konwersatorium" odbędzie się we wtorek 3 listopada 2015 roku o godz. 14.30 w sali 1.31.

Osoby, które nie potwierdziły swoich ocen w formularzu proszone są o zabranie ze sobą indeksu lub karty ocen wydrukowanej z systemu USOS.


29.10.2015

STUDECKI PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ KLINIKA PRAWA– KLINIKA PRAW DZIECKA UŁ
I GMINNE CENTRUM INFORMACJI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZAPRASZAJĄ NA:
 

Bezpłatne porady prawne w każdą środę w godzinach 10.00 – 12.00 od 4. XI 2015 r. do 9. XII 2015 r. (z wyłączeniem 11 XI)

WARUNKI UZYSKANIA PORADY:
 

Dochód na jednego członka w rodzinie nieprzekraczający ok.900 zł netto.
·
Sprawy nie prowadził wcześniej adwokat albo radca prawny.
·
W sprawie nie biegnie termin krótszy niż dwutygodniowy.

KTO UDZIELA PORAD?

Porady prawne są udzielane przez studentów IV i V roku prawa i administracji pod nadzorem wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ?


Gminne Centrum Informacji
Plac Tadeusza Kościuszki 8
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 42 211 60 02


29.10.2015

Sekcja Praw Ucznia

 

Sekcja Praw Ucznia działająca w ramach Studenckiego Punktu Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” UŁ świadczy bezpłatną pomoc prawną uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mających problem prawny, albo nauczycielom, pedagogom, opiekunom prawnym uczniów mających problem prawny z tym uczniem związany.

ZASADY UDZIELANIA PORADY PRAWNEJ W KLINICE PRAWA –KLINICE PRAW DZIECKA SEKCJI PRAW UCZNIA:


1) porad prawnych udzielają studenci działający w Klinice Prawa (studenci Wydziału Prawa i Administracji UŁ), a nie zawodowi prawnicy;
2) studentów nie chroni tajemnica zawodowa – co oznacza, że nie mogą odmówić składania zeznań dotyczącej prowadzonej sprawy na wezwanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu;
3) w sprawie, z którą zwrócił się klient nie działał wcześniej i nie prowadzi w chwili obecnej fachowy pełnomocnik (adwokat, radca prawny), choćby z urzędu;
4) porada jest udzielona wyłącznie na piśmie;
5) jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza studentów i pracowników WPiA UŁ jest wyłączona, z wyjątkiem wypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej;
6) termin oczekiwania na poradę wynosi od 2 do 3 tygodni;
7) Klinika Prawa nie przyjmuje spraw, w których biegnie termin, krótszy niż dwutygodniowy.


Punkt przyjmowania spraw do Sekcji Praw Ucznia mieści się w siedzibie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ulicy Pomorskiej nr 161, 90-236 Łódź, pok. pok. 2.08 (biblioteka liceum).
 

Dyżury studentów odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.30 (w I semestrze dyżury odbywać się będą 9 listopada i 14 grudnia 2015 roku oraz 11 stycznia 2016 roku).
 


03.08.2015

Nabór studentów do programu „Znam Swoje Prawa”

Klinika Prawa UŁ ogłasza nabór studentów III, IV i V roku prawa (studia stacjonarne i niestacjonarne), studentów III roku administracji (studia stacjonarne) oraz I i II roku USM kierunku administracja (studia stacjonarne) na rok akademicki 2015/2016.

Zgłoszenia przyjmujemy od 22 września do 31 października 2015 r. w pokoju 0.27 (beczka B) od poniedziałku do piątku.
Zapisy wyłącznie osobiście!

Podstawowym warunkiem przyjęcia do Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka jest wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Kliniki Prawa formularza zgłoszeniowego. W przypadku dużej liczby chętnych zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelkich niezbędnych wiadomości udziela Biuro Kliniki Prawa.

Formularz można pobrać w sekretariacie Kliniki Prawa lub ze strony internetowej z zakładki „dla studentów”: www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

Godziny pracy sekretariatu i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej : www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

 

 

Copyright © 2011 by Klinika