Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

NOWY ZARZĄD   SKNPKP


W wyniku przeprowadzonego głosowania bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy

uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Koła wyłoniło skład nowego Zarządu SKNPKP na kadencję

czerwiec 2012 - czerwiec 2013.

 

Z związku z powyższym Zarząd kształtuje się następująco:

prezes SKNPKP - Zuzanna Wudecka

wiceprezes SKNPKP - Joanna Simińska

sekretarz SKNPKP - Artur Tim

skarbnik SKNPKP - Patryk Mikołajczyk

wolny członek Zarządu - Mateusz Szczasiuk